תקנון האתר

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין ליצ’י- ילדות אנלוגית בעולם דיגיטלי (וא.פ.אדריכלים)  ע.מ: 038788253 (להלן: ‘ליצ’י’/האתר) באמצעות אתר האינטרנט litchiblog.co.il להלן: ‘האתר’ ו/או ‘החנות’) לבין לקוחותיו (להלן: ‘הלקוח’ ו/או ‘הגולש’). בכפוף לכללי תקנון זה.
יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.

המזמין/הרוכש דרך האתר מצהיר/ה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העסק ו/או הנהלת האתר ו/או העסק ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 1. רכישת מוצר באתר ו/או הצטרפות לרשימת דיוור, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון.
 2. שאלות לשרות הלקוחות של האתר ניתן להפנות דרך ה”צור קשר” באתר.
 3. מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ”י שיקול דעתם וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 4. האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, הלקוח יחוייב עפ”י המחירים המעודכנים.
 5. תמונות המוצרים המוצגות הן להמחשה ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי ההנהלה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 6. האתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות בו. למרות שהאתר עושה כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון וכרטיס האשראי לא יחוייב.
 7. האתר רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות. ולהחליפם, להפסיקם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 8. בעת עדכון סל הקניות, תועבר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש (סל קניות בו לא הסתיים תהליך רכישה), באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
 9. בעת ההרשמה לאתר, והורדת קבצים, תוצע אפשרות הרשמה לדיוורים רשמיים של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, הוא יוכל לעשות זאת דרך לינק אשר יופיע בדיוור שהתקבל.
 10. המלצות בבלוג- כל המידע וההמלצות באתר זה מובאים כהמלצה אישית, ליצ’י אינה לוקחת אחריות על שירות של חנות או נותן שירות אחר. המחברים וצוות האתר אינם אחראים לכל תוצאה הנובעת מיישום ההמלצות.
 11. חלק מהקישורים באתר הם קישורי affiliate. זמה שאומר שבמידה וגולש לוחץ על קישור ורוכש מוצר/שירות, ליצ’י מקבלת עמלה קטנה ללא שום עלות עבור הגולש. יחד עם זאת, כל הקישורים הם אך ורק מוצרים שליצ’י ובעליה ממליצים עליהם מכל הלב.

 

הזמנות ורכישות

 1. המחירים שמופיעים באתר כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח, אלא אם כן נאמר אחרת.
 2. מועדי אספקה יחלו רק לאחר הזנה של כרטיס האשראי על ידי לקוח ואישור של חברת כרטיסי האשראי.
 3. רכישות יתבצעו בפועל רק אחרי אישור כרטיס האשראי .

במידה והעסקה תסורב, תהווה ראיה זו לביטול עסקה מבחינת האתר . הלקוח יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי . אם יתברר שאכן כרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי לא מאשרת את העסקה, או שחברת ביט (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש אינו נמצא במלאי שבידי החברה או במלאי של יצרן הפריט, הנהלת האתר יכולה ליצור קשר עם הלקוח על מנת לסיים העסקה או לבטלה.

 1. על מנת לרכוש מוצר בחנות, יש לבחור את המוצר והוסיפו לסל הקניות. במעבר לסל הקניות ולהמשך ביצוע הקנייה יש למלא פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי תשלום- כגון כרטיס אשראי.
 2. על מנת להבטיח שההזמנה תעבור ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים לא נכונים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל סיבה זו, הלקוח יחוייב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

 1. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 2. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר קיים במלאי החנות במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לאתר ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.
 3. האתר זכאי שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדית כמו במקרים בהם: נמסרו במתכוון פרטים שגויים, בוצע מעשה מחדל הפוגע או עלול לפגוע באתר או בצדדים ראשונים, שניים או שלישיים הקשורים לאתר. אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר ליצ’י- ילדות אנלוגית בעולם דיגיטלי, אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו, אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות כל מבצע ע”פ שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

ביטול רכישה

 1. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981
 2. ביטול רכישה ע”י לקוח לפני חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח:

במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שחויב כרטיס האשראי, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בווטסאפ למספר 054-5334939, או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: litchiblog@gmail.com , ללא חיוב כלשהו.

 1. ביטול רכישה ע”י הלקוח לאחר חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח:

במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ווטסאפ למספר 054-5334939, או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: litchiblog@gmail.com במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת).

 1. ביטול רכישה ע”י האתר לפני משלוח המוצר ללקוח:

מובהר בזאת ללקוח, כי במידה ולא סיים את הזמנתו, ולא הכניס את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע החיוב והמשלוח (לרבות כרטיס אשראי, ת.ז , כתובת וכו’) בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, רשאית הנהלת האתר לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת).

 1. ביטול הזמנה מיוחדת:

הזמנה מיוחדת הינה הזמנה של מוצר הנרכש בחו”ל ומיובא בהזמנה אישית ללקוח או תוכנן ועוצב עבור לקוח באופן אישי, ובו הושקעו אמצעים וזמן בפיתוחו ועיצובו, כגון משחק בהתאמה אישית. במידה ועבודה נעשתה ע”י מעצב- ביטול הזמנה מסוג זה אינו אפשרי. במידה והעסקה בוטלה לפני שהושקעה בפרוייקט עבודה- יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ווטסאפ למספר 054-5334939, או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: litchiblog@gmail.com. יש להדגיש כי ביטול מסוג זה יהיה הן בכתב והן בהודעה טלפונית.

 1. ביטול לאחר משלוח המוצר ללקוח:

במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם ליצ’י- ילדות אנלוגית בעולם דיגיטלי, ווטסאפ, או מייל, תוך 21 יום מיום קבלת המוצר. על הלקוח להחזיר את המוצר סגור וחתום באריזתו המקורית על כל חלקיו. יש להדגיש כי עלויות ההובלה וביטוח המוצר בהחזרתו הן באחריותו הבלעדית של הלקוח ואינן באחריותו של האתר.

במקרה זה תושב ללקוח ערך קנייתו, בקיזוז עלות המשלוח מערך העסקה (כולל בעסקאות בהן ניתן משלוח חינם), במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם האתר, יחויב הלקוח גם בעלות המשלוח חזרה.

במידה שלמוצר המוחזר נגרם נזק כלשהו המוריד מערכו, יהיה האתר רשאי לתבוע מהלקוח את דמי הנזק וזאת בנוסף לדמי הביטול ולדמי המשלוח לעיל.  יש להדגיש כי לאתר השיקול הבלעדי בקביעת הנזק ובערכו.

 1. ביטול או החלפה כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והלקוח קיבל מוצר פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לקבל מוצר אחר/חדש במקומו, על-ידי הודעת ביטול בווטסאפ למספר- 054-5334939,  או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: litchiblog@gmail.com

במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, ישלח הלקוח את המוצר אל האתר ויזוכה במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי.

 1. ביטול מכירה ע”י האתר והפסקת פעילותו:

בכל מקרה אשר מחמת “כוח עליון” ואירועים התלויים בצד שלישי, בהם נבצר מבעלי האתר לנהל את האתר כתיקנו ו/או לספק את המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, רשאית הנהלת האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

 1. בכל אחד מהמקרים ובתנאים אלו: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 2. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 3. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע ולקוח מבקש לקבל עבורם זיכוי כספי או זיכוי לשימוש באתר השווי יהיה שווה לסכום המקורי ששילם.

אספקה ומשלוחים

 1. באתר ליצ’י 3 אפשרויות אספקה לכל מוצר:  דואר, דואר רשום, boxit.
 2. דואר רגיל- אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות הדואר ובמסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.
 3. דואר רשום – בהזמנות מוצרים של עד שני קילו. נציין כאן בבירור כי זמן אספקה סביר של דואר רשום מוגדר כ 7 ימי עסקים. בדר”כ המשלוח מגיע לפני זמן זה, אך יחד עם זאת ייתכנו עיכובים בהתאם לעומס שיש על ספק השירות – דואר ישראל.(
 4. Boxitבתוספת 20 ש”ח- משלוח מהיר לנקודות איסוף. מוגבל לחבילות במידות 30*30*30  ס״מ ועד 10 ק״ג. מרגע קבלת ההודעה לאיסוף – החבילה תהיה זמינה 48 שעות בנקודת השירות מסוג “לוקר אלקטרוני” ועד 7 ימים בנקודת שירות מסוג חנות. בהתאם לבחירת הלקוח ובכפוף לתנאי חברת המשלוחים.
 5. המוצרים יסופקו ללקוח בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר, ובהתאם למצוין לעיל.
 6. זמן אספקה שמצוין ליד כל מוצר הינו על פי ימי עסקים שאינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל.
 7. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה , התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.
 8. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר .
 9. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה , אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותייתר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.
 10. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
 11. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייב האתר לספקה.
 12. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.
 13. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
 14. במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע”י האתר ליצ’י, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי האתר.
 15. מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה, הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. חברת ליה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.
 16. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתו. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
 17. משלוחים בדואר מבוטחים ע”י דואר ישראל ומוגבלים להזמנות שערכן עד 400 ש”ח.

אחריות האתר

 1. האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות סופר בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 3. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 4. האתר אינו אחראי לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
 5. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות אשר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים

 1. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 3. השם- “ליצ’י/ילדות אנלוגית בעולם דיגיטלי” ושם הדומיין של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של אלונה גורן-פרידריך והאתר ליצ’י בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של אלונה גורן-פרידריך ובעלי האתר.
 5. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

הצהרת פרטיות

בעלי האתר יעשו את המרב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים, למעט אלו המוצגים בפרופיל המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולעולם לא יימסר לצד ג’ כלשהו, למעט:
מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו”ב.

אלונה גורן-פרידריך (להלן: “בעלי האתר”), המפעילים את אתר www.litchiblog.co.il  (להלן: “האתר”) מכבדים את פרטיותו של הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: הלקוח/”הגולש”). מתחייבים כלפי הגולש לקיים את מדיניות הפרטיות הזו.

מטרת המדיניות להסביר לגולש את יחס בעלי האתר לפרטיות המשתמשים וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם על ידי הגולש או הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש הגולש באתר.

 1. בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים:

מידע הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידך במסגרת יצירת חשבון משתמש – מידע  זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך ויכול לכלול מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לקנות, וכן הלאה.

מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, פרסומות בהם צפית, העמודים שבהם עיינת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית וכן הלאה.

 1. רישום לשירותים- ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, בעלי האתר  יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
 2. הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר ובאחריותם.
 3. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים: (1)שימוש תקין בשירותים השונים באתר. (2)שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר. (3) התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך.
 4. דיוור ישיר- בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.

 1. בעלי האתר לא יעבירו לצד ג’ את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים: (1) כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג’. (2) במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי האתר שתחייב חשיפת פרטיך. (3) במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

(4) במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

 1. אבטחת מידע- בעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.
 2. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
 3. פנייה כזאת יש להפנות באמצעות הדוא”ל לכתובת הדוא”ל  או באמצעות הדואר לכתובת מושב חרות, ת.ד.247, מיקוד 40691
 4. אם המידע שבמאגרי בעלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 5. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תשלח על כך הודעה לגולשים אשר אישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

סמכות עניינית לשיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית מרכז בלבד.

שרות לקוחות

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לליצ’י- באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו litchiblog@gmail.com

ובטל` 054-5334939, בימים א`-ה` בין השעות 10:00-17:00.

כתובת הנהלת האתר:

ליצ’י- ילדות אנלוגית בעולם דיגיטלי

מושב חרות, ת.ד.247. מיקוד 40691